แบนเนอร์ผลิตภัณฑ์

เทปสีขาวสำหรับส่วนประกอบที่มีสารตะกั่วตามแนวแกน