แบนเนอร์ผลิตภัณฑ์

เทปกระดาษคราฟท์สำหรับส่วนประกอบที่มีสารตะกั่วเรเดียล