แบนเนอร์ผลิตภัณฑ์

เทปพาหะโพลีคาร์บอเนต

 • เทปพาหะโพลีคาร์บอเนต

  เทปพาหะโพลีคาร์บอเนต

  • ปรับให้เหมาะสมสำหรับช่องที่มีความแม่นยำสูงที่รองรับส่วนประกอบขนาดเล็ก
  • ออกแบบมาสำหรับเทปกว้าง 8 มม. ถึง 12 มม. ที่มีปริมาณมาก
  • ส่วนใหญ่มีวัสดุให้เลือกสามประเภท: ชนิดนำไฟฟ้าโพลีคาร์บอเนตสีดำ, ชนิดโพลีคาร์บอเนตใสไม่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ และชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตใสโพลีคาร์บอเนต
  • มีความยาวสูงสุด 1,000 เมตรและมีขั้นต่ำขนาดเล็ก
  • เทปพาหะของ SINHO ทั้งหมดผลิตขึ้นตามมาตรฐาน EIA 481 ในปัจจุบัน